Komisjoni määrus (EL) nr 769/2010, 30. august 2010 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril