Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanne Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010 . aasta resolutsioon petitsioonikomisjoni arutelude kohta aastal 2009 (2009/2139(INI))