Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP