Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP