Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6444 — Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst