Kirjalik küsimus E-001721/11 Jim Higgins (PPE) komisjonile. Ühine lubatud sõidukiirus kiirteedel