Kirjalik küsimus E-002213/11 Sandrine Bélier (Verts/ALE) komisjonile. Euroopa ühingute põhikirja loomine