Kirjalik küsimus E-0572/10, mille on esitanud Luigi de Magistris (ALDE) nõukogule. Kokkupõrked Rosarnos: ühenduse õigusaktide kohaldamine ühenduseväliste töötajate ärakasutamise korral ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus