Euroopa Kohtu määrus (seitsmes koda), 7. juuli 2011.