Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie