Komisjoni määrus (EL) nr 1164/2011, 15. november 2011 , millega algatatakse nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 723/2011 (millega laiendatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 91/2009 teatavate, muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Malaisiast saadetud rauast või terasest kinnitusdetailide impordile, olenemata sellest, kas seda deklareeritakse Malaisiast pärit impordina või mitte) läbivaatamine, et selgitada välja võimalus teha kõnealuste meetmete kohaldamise suhtes erand ühele Malaisia eksportivale tootjale, tühistatakse dumpinguvastane tollimaks kõnealuse eksportiva tootja impordi suhtes ning kehtestatakse sellelt eksportivalt tootjalt pärit impordi registreerimise nõue