Kohtuasi T-419/12: 25. septembril 2012 . aastal esitatud hagi — LVM versus komisjon