Kirjalik küsimus E-006786/11 Alexander Graf Lambsdorff (ALDE) komisjonile. Direktiivi 85/337/EMÜ muutmine suurprojektide elluviimise lihtsustamiseks alternatiivenergia valdkonnas