Kirjalik küsimus E-001969/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) komisjonile. Albaania – uurimiskomisjoni ees tunnistamisest keeldumine