A Bizottság (EU) 2019/2105 végrehajtási rendelete (2019. december 9.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)