Kirjalik küsimus E-9532/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Komisjoni ebaõnnestunud püüdlus saada kontrolli alla inimõiguste rikkumised Euroopa Liidu laevade pardal Aafrikas