Kirjalik küsimus E-012160/11 Andreas Mölzer (NI) komisjonile. Demineerimine