Kirjalik küsimus E-005504/11 João Ferreira (GUE/NGL) komisjonile. Lõppkasutajate suhtes kohaldatava gaasi maksustamiskorra muutmine Portugalis