Kirjalik küsimus E-010588/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) komisjonile. Rahvusvaheline farmaatsiaalane pettus