Transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering Europaparlamentets resolution av den 7 juni 2011 om transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering – EU-politiken på kort och medellång sikt (2010/2208(INI))