Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011 . aasta resolutsioon globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakenduste kohta – ELi poliitika lühikeses ja keskpikas perspektiivis (2010/2208(INI))