Kirjalik küsimus P-2852/10, mille on esitanud José Bové (Verts/ALE) komisjonile. Geneetiliselt muundatud põllukultuuride avastamine ja jälgitavus