Kirjalik küsimus E-003168/11 Syed Kamall (ECR) komisjonile. Loomapidamine Euroopa loomaaedades