Kirjalik küsimus P-6649/10 Kriton Arsenis (S&D) komisjonile. Moratooriumi kehtestamine geneetiliselt muundatud organismide kasvatamisele ja nendega kauplemisele, võttes arvesse uusi teadustulemusi