Kirjalik küsimus E-010396/10 Konstantinos Poupakis (PPE) komisjonile. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni soovituse 200 seropositiivsete inimeste tööõiguste kohta lisamine liikmesriikide seadustesse