Kirjalik küsimus E-008340/11 Alain Cadec (PPE) komisjonile. LEADERi programmide rakendamine Martinique’il