Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2012 . aasta resolutsioon komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju kohta abi andmisele (2011/2192(INI))