Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS tervist tugevdava kehalise aktiivsuse sektoritevahelise edendamise kohta