Kirjalik küsimus E-4874/10 Charles Tannock (ECR) komisjonile. Süvenev toidukriis Lääne-Aafrikas