Kirjalik küsimus E-4586/10 Diogo Feio (PPE) nõukogule. Robert Gates’i avaldused Türgi kohta