Notificare prealabilă a unei concentrări [Cazul M.7872 – Novartis/GSK (Ofatumumab Autoimmune Indications)] (Text cu relevanță pentru SEE)