Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7872 – Novartis/GSK (Ofatumumab Autoimmune Indications)) (Tekst mający znaczenie dla EOG)