Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7872 – Novartis/GSK (Ofatumumab Autoimmune Indications)) (Text s významem pro EHP)