Kirjalik küsimus P-6587/09, mille on esitanud Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) nõukogule. ELi-Iisraeli vaheline kaubandusleping ja asulaehitus