RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Opdatering vedrørende Kosovos gennemførelse af de resterende benchmarks i køreplanen for visumliberalisering* som skitseret i den fjerde statusrapport af 4. maj 2016