Kirjalik küsimus E-006808/11 Vito Bonsignore (PPE) komisjonile. Ebaseaduslik loomakaubandus