Zadeva C-292/11 P: Pritožba, ki jo je 9. junija 2011 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 29. marca 2011 v zadevi T-33/09, Portugalska republika proti Evropski komisiji