Kokkuvõte komisjoni otsusest, 17. märts 2010 , Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 ja EMP lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.386 – Pikaajalised lepingud Prantsusmaal) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1580 all) (EMPs kohaldatav tekst)