Nõukogu soovitus nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige Euroopa Parlamendi 13. oktoobri 2011 . aasta otsus nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige (14862/2011 – C7-0312/2011 – 2011/0806(NLE))