Euroopa Kohtu määrus (kuues koda), 1. oktoober 2010.