Kirjalik küsimus E-1625/10, mille on esitanud Marian Harkin (ALDE) komisjonile. Lepingulised töötajad Saksamaal