C/2015/2607 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/653, 24. aprill 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (EMPs kohaldatav tekst)