Kirjalik küsimus E-007795/11 Marian Harkin (ALDE) komisjonile. Iiri finantsteenuste järelevalveameti sekkumine