Parlamendi uus roll ja uued kohustused Lissaboni lepingu rakendamisel Euroopa Parlamendi 7. mai 2009 . aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi uue rolli ja uute kohustuste kohta Lissaboni lepingu rakendamisel (2008/2063(INI))