Komisjoni otsus, 16.04.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6472 - BOLLORE / CMA CGM / TERMINAL DU GRAND OUEST) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult prantsusekeelne tekst on autentne)