Kirjalik küsimus E-006113/11 Dominique Vlasto (PPE) komisjonile. Geolokaliseerimist käsitlevad eeskirjad