Kohtuasi C-202/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 26. aprillil 2010 — Vion Trading GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas