Kirjalik küsimus P-8172/10 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) nõukogule. Türgi kehtestatud õhuruumi kasutamise keelu tõttu tekkivad komplikatsioonid