Kirjalik küsimus P-0925/10, mille on esitanud Vicky Ford (ECR) komisjonile. Elektroonikaseadmete energiakulu tähistamine