Kohtuasi T-83/09: Üldkohtu 9. septembri 2011 . aasta otsus — Chalk versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärk CRAIC — Võõrandamised — Kaubamärgi ülemineku registreerimine — Tühistamine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artiklid 16, 17, 23 ja 77a (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artiklid 16, 17, 23 ja 77a) ja määruse nr 2868/95 eeskiri 31)